Strömstad Rotaryklubb ställer upp på Panziprojektet!

måndag 16 november 2015

UR

Strömstad Rotaryklubb ställer upp på Panziprojektet! Engagemang även i grannklubbarna.Strömstad Rotaryklubb har ett antal år engagerat sig i ett projekt som gått ut på att människorna i Nigeria skall kunna få rent dricksvatten. Klubben har nu beslutat sig för att stödja ett projekt som startats av Örebro Engelbrekt Rotaryklubb.

Efter diskussion i styrelsen i Strömstad Rotaryklubb beslöts att bjuda in två representanter från Örebroklubben till ett informationsmöte i Strömstad och den 20 april hölls detta möte.

Vidare ansåg klubben att man då skulle ge andra Rotaryklubbar chansen att få information om det intressanta projektet så inbjöds grannklubbarna i Distrikt 2360: Tanum, Kungshamn, Munkedal och Lysekil. Med tanke på hur viktigt detta projekt är, inbjöds även ”Naboklubben” (norskt ord för grannklubben) – Halden till mötet. Beträffande Halden Rotaryklubb så har den klubben också tidigare samarbetat med Strömstadklubben i ”Vattenprojektet i Nigeria”, så det var naturligt att Haldens RK skulle inbjudas. Av de inbjudna klubbarna kom tyvärr endast representanter från Munkedal och Halden, de övriga tre klubbarna uteblev, tyvärr.

Örebroklubbens president Tommy Sandén och Bo Westerling, ordf. i projektgruppen för Panziprojektet gav en mycket informativ och intressant information om Panzisjukhuset i Bukavo där doktor Denis Mukwege verkar.

De båda ”Örebroarna” gav en för alla närvarande fängslande beskrivning över situationen.

Åhörarna berördes starkt av informationen och ingen lämnade lokalen oberörd.

Det sägs att det i Kongo är farligare att vara kvinna och flicka än soldat. Våldtäkter, tortyr och förnedring används som vapen. 6 milj. människor har dött i det senaste kriget. 2 milj. kvinnor och barn har våldtagits. Det är här i Bukavu, i den östliga delen av Demokratiska Republiken (DR) Kongo som Panzisjukhuset ligger. Här verkar en av världens mest omtalade läkare, Dr Denis Mukwege.

Panzisjukhuset har ca. 400 vårdplatser och ett 30-tal läkare. Sjukhuset grundades 1999 och finansierades av bl. a. SIDA. De flesta som kommer till sjukhuset är utblottade och kan inte betala för vården. Hjälporganisationer i olika länder bidrar till sjukhusets drift.

Dr Mukwege, som är chefsläkare och gynekolog, har tillsammans med sina kollegor under åren opererat 10 000-tals kvinnor med söndertrasade underliv orsakade av våldtäkterna. Dr Mukwege har berättat att den äldsta kvinnan som han opererat var 85 år och den yngsta flickan 2 månader. Dessa ohyggliga våldtäkter genomförs med syftet att skada offren, förstöra familjebildningen och samhällsstrukturen och fördriva människorna från de mineralrika områden, som finns i östra Kongo.

Dr Mukwege är utbildad i Burundi och Frankrike. Han är en internationellt välkänd person som talar i FN. Han har fått en mängd utmärkelser, varav några är FN:s pris för mänskliga rättigheter, Olof Palmepriset, Right Livelihood Awards och nu senast EU:s Sacharovpris. Han har varit nominerad till Nobels fredpris flera gånger. Men, han är inte bara en läkare som vigt sitt liv åt att hjälpa våldtagna kvinnor och flickor. Han är också en insiktsfull och modig röst som kräver slut på konflikter, våld och övergrepp. Detta har väckt starka reaktioner bland de styrande i DR Kongo. Han har utsatts för flera mordförsök och tvingas nu bo med sin familj på sjukhuset under FN:s beskydd.

Örebro Engelbrekt RK startade våren 2014 ett hjälpprojekt riktat mot Panzisjukhuset. Syftet med projektet är att förbättra elförsörjningen och ett slutligt mål är att sjukhuset ska kunna ersätta dagens mycket bristfälliga kommunala elförsörjning med solenergi. Projektet är etappindelat.

Ett första steg innebär en stabilisering och filtrering av dagens elström och påbörjan av ett tillskott med moderna dieselgeneratorer. I dag varierar spänningen och ibland försvinner elen helt under pågående operationer. Bristerna i elförsörjningen skadar dessutom den tekniska utrustningen.

Ett andra steg innebär anskaffandet av moderna dieselgeneratorer som ska användas när elen av någon anledning försvinner. Kostnaden för detta beräknas till 1 milj kr.

Ett tredje steg innebär övergång till solenergi, beräknad kostnad 6 milj kr. För att nå en fullständig solenergiförsörjning behövs insatser från fler aktörer, men det är viktigt att påpeka att varje steg är angeläget, oberoende av övriga steg.

Idag har insamlingen nått det första steget drygt 500 000 kr, där 14 Rotaryklubbar, enskilda rotarianer och andra Rotaryorganisationer bidragit. Projektet har också fått ekonomiska medel från aktiviteter inom Svenska kyrkan och frikyrkorna och hjälp av Örebro Ishockeyklubb. Projektet vänder sig nu till andra Rotaryklubbar och distrikt och vi kommer att söka DDF- och TRF-medel. Vi riktar oss också till företag och organisationer. Vi behöver alla hjälpas åt i detta viktiga projekt.

Projektet arbetar för högtryck. Inom den närmaste tiden väntas en detaljerad projektbeskrivning komma från Panzi Foundation i USA, en non profit organisation och från ett statligt företag i Kanada, Manitoba Hydro, som arbetar med utvecklingen av Panzisjukhuset. Vårt projekt är en del i detta. Det finns svensk expertis som medverkar i projektet och vi samverkar med en Rotaryklubb i Bukavu.

RI:s förre president Ron D. Burtons tema var: Engagera Rotary, förändra liv.

Det är vad Panziprojektet kommer att göra.