Insamlingen uppe i nästan 8 miljoner kronor

torsdag 31 mars 2022

Martin Karlsson

EXTRA!  VAR MED OCH STÖTTA UKRAINA!  STORT TACK! Nu nära 8 miljoner !!!!!!!

Insamlingsläget 2022-03-30 kl. 17:00  7 781 727 kr